brott och straff medeltiden

Någon sådan vård existerade inte under medeltiden. Till de värsta brotten under senmedeltiden hörde högförräderi, mordbrand, stöld, dråp, mord på föräldrar eller barn, tvegifte (gift med två samtidigt) och trolldom. Generellt sett var det värre att stjäla än att misshandla en människa. Våldsbrotten dominerade. Straffen skulle. Dödsdomar för även mindre förseelser var vanliga. Stölder för ett värde av mer än 12 pence, ungefär priset på en slaktmogen tupp, straffades normalt med döden. Dokument visar att omkring 80 procent av alla som avrättades i England på medeltiden var tjuvar eller rånare. Ett hårt straff väntade oavsett brott. De äldsta nedskrivna lagarna kallas för landskapslagar, och den äldsta bevarade i Norden är Skånelagen som nedtecknades i början av talet. Den gällde för hela Skåneland, d.v.s. även Blekinge, Halland och Bornholm. Under medeltiden var det mycket ovanligt med fängelsestraff, de vanligaste formerna av straff var. brott och straff medeltiden

Brott och straff medeltiden Video

brottstraff