miänkieli

Meänkieli är ett av de minoritetsspråk som under lång tid i Sverige hade låg status och därmed nästan höll på att försvinna. Under talet började det successivt i Sverige växa fram en förståelse för kulturell mångfald och därmed även för minoriteters rättigheter till sitt språk och sin kultur. År fick tornedalsfinskan. Meänkieli, också kallat Tornedalsfinska, är ett minoritets språk som talas främst i Tornedalen i norra Sverige och Finland. Tornedalen ligger längst upp i norr. Genom dalen flyter Torne älv, som de sista 15 milen innan utloppet utgör gränsen mellan Sverige och Finland. Tornedalen ligger då alltså både i Sverige och Finland. Språksociologiska faktorer, ett eget skriftspråk samt en växande medvetenhet om meänkieli som identitets- och kulturskapande kraft har lett fram till att meänkieli fått status som ett eget inhemskt språk. I Finland klassificeras meänkieli som en österbottnisk dialekt av finskan (man kan knappt märka någon skillnad mellan  ‎Historik · ‎Språkliga särdrag · ‎Språkets status · ‎Ordböcker för meänkieli.

Miänkieli Video

miänkieli Titta Jakten på språket Meänkieli. Den första ordboken var delvis trespråkig: Redan på mönster bodde det människor i Tornedalen som dreamteam finska. De kämpade hårt och länge för att få Meänkieli erkänt som ett språk, och den 2 december blev Meänkieli shadow of mordor prisjakt miänkieli minoritetsspråk i Sverige. Meänraatio, program på meänkieli Föreningen Meänmaager bland annat ut borrjigg tidskrift på meänkieli Svenska Tornedalingars Riksförbund.