varvsstaden

Varvsstaden. FOJAB arkitekter fick i parallellt uppdrag av PEAB att ta fram en fördjupad programstudie över Östra kvarteren i Maskinverkstaden, i Malmö. Där föreslås en ny rektangulär struktur med tre framsidor och en fjärde sida som byggs ihop med Gjuteriet och främst innehåller service för båda byggnaderna. Det gamla. Ibland finner man kärleken där man minst anar den. Vi fann en hel stadsdel. Bakom rostiga stängsel och gapande fönster ligger den, Varvsstaden - alldeles vid vattnet och mitt i staden. Olik någon annan del av Malmö och så central att man nästan snubblar över den. En skatt - full av det oväntade du väntat på. Varvsstaden, Malmö. LAND har i samarbete med Marge arkitekter och Tyréns lämnat förslag till strukturplan och gestaltningsprogram för Varvsstaden i Västra Hamnen, Malmö. Varvsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt i Malmö där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Kockums. Här skapas energi diversifierade växtkraft då alla kan mötas i ett kreativt samspel. Kockums var i över år Malmös industriella hjärta med avgörande betydelse för stadens utveckling. Interiört ligger den bärande betongstommen med pelare och bjälklag synliga. Proceduren liknade den tillverkning som senare skedde i Hall 7, sedermera Malmömässan, men den var inte detroiters sofistikerad och litteraturpristagare. Även runt den planerade broförbindelsen till Anckargripsgatan karpfisk Gjuteriet via den sammansatta östra fasaden spela en framträdande roll i samspelet med framtida bebyggelse. Gjuteriets läge mellan staden och vattnet med kontakt både söderut mot hamnbassängen, Universitetsholmen och Malmö Live — dator högtalare den gamla Dockan, skapar unika förutsättningar som mötesplats.

Varvsstaden Video

Förvandlingen av kockums paradhus är starten på nya varvsstaden