pa 03 pensionsavtal

Om PA PA 03 gäller för alla statligt anställda födda eller senare. För officerare och flygledare gäller avtalet för alla födda eller senare. Anställda under 18 år eller de som har uppnått pensionsåldern enligt PA 03 omfattas inte av avtalet. Pensionsåldern är 65 år för alla anställda förutom officerare som har 61 år. Avtalet reglerar pensionsförmåner för statligt anställda och hur förmånerna ska beräknas. Utöver ålderspension omfattar avtalet även regler för sjukpension, efterlevandepension och fribrev. Tjänstepension för dig som är statligt anställd. Jobbar du till exempel som lärare på universitet, militär, polis, tulltjänsteman eller flygledare heter din tjänstepension PA Det är din arbetsgivare som betalar in pengar till tjänstepensionen. pa 03 pensionsavtal

Pa 03 pensionsavtal - hst

Av dem utgör den individuella ålderspensionen 2,5 procent och den kompletterande ålderspensionen 2,0 procent. Alla som omfattas av PA 03 eller som uppbär ålders- eller sjukpension enligt PA 03 omfattas av ett efterlevandeskydd. Om man tjänat in pension under färre år blir den förmånsbestämda ålderspensionen proportionellt lägre. Ladda ner blankett för att avsluta medlemskapet. ITP-avtalet omfattar ålderspension och sjukpension, liksom skydd för efterlevande. Detta är den generella regeln, det finns dock undantag Informationen gäller för avtal från och med

Pa 03 pensionsavtal Video

Ka pa pension thlahna 31.8.2017