sydsamer

Sydsamernas dräkt. Den sydsamiska dräkten används av samer från Västerbottens län i norr till Dalarna i söder, liksom i Norge väster om detta område. Dräkten finns flera regionala variationer. Kvinnan och mannens koltar skiljer sig från varandra. Båda är sydda i kläde, men detaljerna och längden skiljer sig åt. Ungefär 75 % (17 ) av de samiskspråkiga talar nordsamiska, 2 –3 lulesamiska, kildinsamiska och – personer sydsamiska, enaresamiska respektive skoltsamiska. Övriga varieteter har mycket få talare. Samiska omnämns i den norska och den finska grundlagen och är ett av Sveriges officiella. Grammatiskt sett är sydsamiska ett lika regelstyrt språk som de övriga samiska språken. Sydsamiskan söder om Ume älv saknar stadieväxling med konsonanter, vilket förekommer i de andra samiska dialekterna. Däremot har vokalismen med olika sorters omljud stor betydelse. Första stavelsen på orden är alltid tryckstark.

Sydsamer Video

Merethe om sitt hjärtespråk nordsamiska (davvisámegiella) – textad på svenska sydsamer Sámedikki birra Sámediggi rusta gislaved sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljejuvvon sámi parlameanta bargogohččosiin bearráigeahččat sámi kulturáššiid Tusen ting. Det rör sig om små men innehållsrika spel expressen som i text och bild berättar om samekulturen förr och nu på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Hon är själv inte same, men är tveklöst en av de främsta kännarna och ambassadörerna. Grundläggande är det latinska alfabetet med tillägg för samiska stavningsbehov. Inom det norrbottensfinska området blev dock finska samernas andra språk även i Sverige.